Asiakaskokemuksen johtaminen ekosysteemissä

Verkkokoulutus 21.9.2023

 

Ekosysteemi tulee huomioida asiakaskokemuksen kehittämisessä!

Asiakaskokemuksen kehittämisen asiantuntija Futurelab Experience järjestää 21.9. verkkokoulutuksen, jossa Suomen johtavat asiakaskokemuksen asiantuntijat kertovat, kuinka asiakaskokemusta johdetaan ekosysteemissä. Enää ei riitä, että huomioidaan oma organisaatio, vaan on entistä tärkeämpää huomioida koko ekosysteemi. Verkkokoulutuksessa käydään läpi asiakaskokemuksen yleisiä johtamisen periaatteita ja tarkennetaan johtamista ekosysteemin suuntaan.

Kurssin asiantuntijoina toimivat Futurelab Experiencen toimitusjohtaja Kari Korkiakoski sekä konsultti Ville Henttonen. Kari Korkiakoski on tunnettu asiakaskokemuksen johtamisen asiantuntija ja Ville Henttonen on perehtynyt ekosysteemin rooliin USA:ssa erityisesti hospitality-alalla. Futurelab Experience konsultoi asiakkaitaan myös laajemmin asiakaskokemuksen kehittämisessä, mikä varmistaa asiakaskeskeisyyden kasvun.

 

Verkkokurssin ohjelma

21.9. klo 9-12

1. Asiakaskokemuksen perusteet

 • Mitä on asiakaskokemus?
 • Yritysten ja julkisyhteisöjen tavoitteet asiakaskokemukselle
 • Asiakaskokemuksen taloudellinen ulottuvuus

2. Asiakaskokemuksen kehittäminen

 • Asiakaskokemuksen johtamisen viitekehys
 • Asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen suhde
 • Asiakaskokemuksen mittarit ja mittaaminen

3. Mikä on ekosysteemi?

 • Ekosysteemin määritelmä & toimijoiden roolit
 • Asiakaskokemuksen mahdollisuudet ekosysteemissä
 • Asiakaspolku ekosysteemissä

4. Asiakaskokemuksen johtaminen ekosysteemissä

 • Ekosysteemin rakentaminen ja johtaminen
 • Kumppani -ja henkilöstökokemuksen merkitys
 • Digitalisaation rooli asiakaskokemusekosysteemissä

5. Esimerkkejä asiakaskeskeisistä ekosysteemeistä

 • Näin huippuyritykset hyödyntävät ekosysteemejä asiakaskokemuksen luomisessa
 • Ekosysteemi kilpailuedun rakentajana

6. Trendit asiakaskokemuksen johtamisessa

 • Tunteen rooli asiakaskokemuksessa
 • Kestävä vs. ostettu kasvu
 • Transaktionaalisen mittaamisen tulevaisuus
 • Analytiikka ja AI

7. Yhteenveto – viisi vinkkiä asiakaskokemuksen johtamiseen ekosysteemissä

 

Verkkokoulutuksen hinta on 295€ + alv.
Tervetuloa mukaan!

Kaikille osallistujille toimitetaan linkki tallenteeseen kurssin jälkeen.