MEISTÄ

Tieteellinen tausta, käytännönläheiset metodit: kokeneet asiantuntijamme löytävät ratkaisut yksittäisiin kipukohtiin ja kulkevat rinnallasi yrityskulttuuriin murroksessa.

Kari Korkiakoski

Toimitusjohtaja, Partner

  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Kokemus

Kari Korkiakoski on on halunnut katsoa ajan ilmiöitä ja yritysmaailmaa laaja-alaisesti. Siksi hän on tehnyt lähes koko työuransa ns. toimistomaailmassa niin markkinoinnin kuin digitalisaation parissa. Kari haluaa rohkeasti haastaa asiakkaita ja tuo kaikissa tilaisuuksissa asiakkaan äänen mukaan palavereihin.

Konsultoinnin lisäksi Kari on ollut perustamassa paria uutta yritystä, joista toinen on Pohjoismaissa toimiva verkkokauppa ja toinen uudistaa taloushallinnon palveluita. Näiden lisäksi Kari on ollut useiden eri yritysten hallituksissa tuomassa asiakkaan ääntä mukaan päätöksentekoon.

Sanottua

"Minun tärkein tehtävä on tuoda asiakkaan ääni niihin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa halutaan muuttaa toimintaa asiakaskeskeisempään suuntaan. Suurimpia esteitä ovat kulttuuri ja siiloutuminen. Tämä vaatii rohkeutta haastaa toimeksiantajat!"

Tiesitkö, että

Kari on pitänyt omaa blogiaan jo vuodesta 2009. Blogissaan Kari käsittelee niin asiakaskokemusta, digitalisaatioon liittyviä asioita sekä muita häntä kiinnostavia teemoja.

Pasi Brusi

Seniorikonsultti, Partner

  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Kokemus

Pitkä kokemus myynti- ja markkinointijohdon tehtävistä sekä johtoryhmätyöskentelystä eri yrityksissä auttaa ymmärtämään yrityksen eri funktioiden (esim. asiakaspalvelu) roolia osana asiakaskokemusta. Tätä tukee syvällinen osaaminen asiakkuuksien johtamisesta, markkinoinnista, kanta-asiakasohjelmista sekä niihin liittyvistä teknologioista ja analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Yli kymmenen vuoden työkokemus teleoperaattoreiden palveluksesta on antanut hyvät valmiudet ymmärtää digitalisaation merkitystä ja mahdollisuuksia asiakaskokemuksen kehittämisessä. Kiinnostus uusiin teknologioihin sai ryhtymään välillä myös digital signage -alan yrittäjäksi, mikä yrityskaupan myötä loi pysyvän kiinnostuksen myös innovointia ja start-up -maailmaa kohtaan.

Sanottua

“Asiakaskokemuksen kehittämisessä mielestäni parasta on se, että se koskee yrityksen kaikkia toimintoja. Jotta asiakaskokemusta voi kehittää, on ymmärrettävä esimerkiksi kuinka asiakaspalvelu ja myyntiorganisaatio keskimäärin toimivat, miten markkinointia tehdään tai millaista tietoa asiakkaista tarvitaan muutoksen tueksi. Näin varmistetaan, että asiakaskokemuksen kehittäminen ei jää liian teoreettiselle tasolle. Konkretiaan liittyy usein myös yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi, mitä on aina erityisen mielenkiintoista tehdä.”

Tiesitkö, että

Lumisina talvina kotipihan lumityöt ovat sopiva "treeni" arjen keskellä, mutta aikaa kuluu talvisin myös hiihdon ja laskettelun parissa. Kesäisin Pasin löytää joskus myös golfkentältä tai kotoa/ kesämökiltä pihatöiden parista (kaikki, missä saa käyttää moottorisahaa on erityisen mukavaa puuhaa...).

Anna-Maija Tanninen

Seniorikonsultti, Partner

  • LinkedIn logo

Kokemus

Anna-Maija on asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilainen ja suhtautuu asiakaskokemukseen intohimolla. Hän on työskennellyt asiakaskokemuksen kehittämisen parissa vuodesta 2011 lähtien, sekä johdon konsulttina että asiakaskokemuksen strategisen kehitysohjelman vetäjänä KONEella.
Anna-Maijan ydinosaamista on viedä asiakaskokemus yrityksen strategiasta käytäntöön. Anna-Maijan vahvuuksia ovat systemaattinen lähestyminen asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä käytännön kokemuksen tuoma konkretia ja ymmärrys asiakasorganisaatioiden arjesta muutosten jalkauttamisessa.
Työssään KONEen strategisen asiakaskokemusohjelman vetäjänä vuosina 2012–2016 Anna-Maija vastasi asiakaskokemuksen mittausmallin ja niitä tukevien toimintatapojen kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta.

Sanottua

“Asiakaskokemus on minulle enemmän kuin ammatti – suhtaudun asiakaskokemuksen kehittämiseen intohimolla ja kehitän myös omaa osaamistani jatkuvasti alaan liittyen. Uskon, että menestyminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttää rohkeita, strategisia valintoja asiakkaiden nostamiseksi liiketoiminnan keskiöön.“

Tiesitkö, että

Anna-Maija on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä ja kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä laajasti. Opinnot Pariisissa ja harjoittelujakso Brysselissä 2000-luvun puolivälissä ovat jättäneet lähtemättömän jäljen Anna-Maijaan ranskalaisen ruuan, viinin ja kulttuurin suurena ystävänä.

Ville Henttonen

Junior Consultant

  • LinkedIn logo

Kokemus

Villellä on laaja-alainen kokemus erilaisista vähittäiskaupan tulosyksiköiden kehittämis-, koulutus- ja esimiestehtävistä. Monipuoliset työtehtävät ovat auttaneet ymmärtämään syvällisesti globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä sekä strategiatyössä. Opintojensa aikana Ville innostui uudella tavalla asiakaskokemuksesta, erityisesti hospitality-alalla. Sokos Hotels-ketjulle tehdyssä Pro gradu -tutkielmassa hän tutki digitalisaation vaikutuksia hotellien asiakaskokemukseen. Jatko-opinnot Yhdysvalloissa antoivat mahdollisuuden syventyä alaan paremmin muun muassa Hiltonin kanssa tehdyn yhteistyön avulla.

Sanottua

“Asiakaskokemuksen ja palvelukulttuurin kehittäminen ovat aina olleet lähellä sydäntä. Uskon vahvasti, että asiakaskeskeisyys on yksi tärkeimmistä organisaation kilpailukykytekijöistä. Innostus työhöni tulee erityisesti siitä, että saan auttaa erilaisia organisaatioita menestymään maailmanluokan asiakaskokemuksen avulla”.

Tiesitkö, että

Ville uskoo jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Kauppatieteiden ja hospitality opintojensa lisäksi hän on kasvattanut osaamistaan muun muassa kiinteistötalouden ja psykologian opintojen parissa.