Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Futurelaboratory Oy:n asiakastietokanta

REKISTERINPITÄJÄ

Futurelaboratory Oy, Helsinki, Y-tunnus 2532005-1
World Trade Center Heisinki
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Kari Korkiakoski
Puh. +358 50 516 9551
kari.korkiakoski@futurelab.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

* Perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite
* Tarjouspyyntöön ja/tai tarjoukseen kirjatut tuotetiedot
* Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
* Tapahtumatiedot
* Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
* Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot
Futurelaboratory Oy:n asiakaspalvelutilanteissa kirjaamat mahdolliset lisätiedot

TIETOJA TARVITAAN

asiakkaille tarjottavan palvelun mahdollistamiseen
asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
eri kanavissa tapahtuvaan suoramarkkinointiin
organisaation oman toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja seurantaan

TIETOJEN LUOVUTUS

Futurelaboratory Oy luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Futurelaboratory Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Futurelaboratory Oy:n tietojärjestelmän ja verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.