Asiaa asiakaskokemuksesta

Oppaat ja kirjat

Oppaat

Perehdytystä asiakaskokemuksen teemoihin

Mikä on asiakaskokemus ja miten sitä voidaan kehittää? Tutustu asiakasajatteluun ilmaiseksi ladattavien pikaoppaittemme avulla

Asiakaskokemuksen nykytila 2023
Lataa
Asiakaskokemuksen muutosjohtaminen
Lataa
Asiakaskokemuksen nykytila 2022
Lataa
Strategic Customer Experience Management
Lataa
Asiakaskokemuksen analytiikka
Lataa
Suosittelun johtaminen
Lataa
Asiakaskokemuksen johtaminen
Lataa
Asiakaskokemuksen mittarit ja mittaaminen
Lataa
100 ideaa asiakaskokemuksen kehittämiseksi
Lataa
Customer Experience Governance
Lataa
10 vinkkiä markkinoinnista asiakkaan aikakaudella
Lataa

Kirjat

Tukea asiakasajattelun juurruttamiseen

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen luominen vaatii asiakkaiden kuuntelemista ja nopeaa reagointia. Syvenny asiakaskokemuksen teemoihin perustajamme Kari Korkiakosken kirjojen avulla.

Huomisen asiakas
Tilaa
Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus
Tilaa
Asiakkaan aikakausi
Tilaa
Ylivoimainen asiakaskokemus
Tilaa