• CEM DAY 2024 | ASIAKASKOKEMUS OSANA STRATEGIAA

  10.10. Crowne Plaza, Helsinki

  Tule mukaan live-tapahtumaan tai seuraa livestream-lähetyksenä verkossa.

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 • Asiakaskokemuksen aiheita

  Tiedätkö, miten suunnitellaan toimivat asiakaslupaukset? Entä haluaisitko oppia miksi asiakaskokemus on merkityksellistä myös julkisyhteisöille? Tutustu Akatemian tarjoamiin verkkokoulutuksiin, tapahtumiin sekä webinaareihin.

  Siirry Akatemiaan

 • Ajatuksiamme asiakaskokemuksesta

  Julkaisemme säännöllisesti ajankohtaisia blogeja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Tutustu kirjoittamiimme julkaisuihin ja inspiroidu uusista ideoista!

  Jatka blogiin

 • Tervetuloa asiakkaan aikakaudelle!

  Tutustu palveluihimme!

Palvelumme

Strategioista konkretiaan

Autamme yrityksiä menestymään asiakaskokemuksen avulla. Menetelmiemme ja osaamisemme avulla sisällytämme asiakaskokemuksen aidoksi osaksi yrityksen strategiaa, toimintamalleja ja kulttuuria, minkä jälkeen tavoitteissa onnistumista mitataan oikeanlaisilla mittareilla.

Strategia

Asiakaskokemuksen kehittäminen on matka, jota varten tarvitaan selkeä strategia, joka sisältää asiakaskokemuksen johtamismallin, tahtotilan ja tavoitteet. Asiakaskokemuksen valmiuksien analysointi sekä business casen rakentaminen luovat vahvan perustan strategialle.

Asiakasymmärrys

Asiakaskokemusta on vaikea kehittää ilman riittävää asiakasymmärrystä. Palveluihimme kuuluvat mm. asiakasluotaukset ja -haastattelut, jotka toimivat lähtökohtana asiakaspolkujen kuvaukselle ja palvelumuotoilulle.
Suunnittelemme myös asiakas- ja henkilöstökokemuksen mittausmallit ja mittarit tukemaan valittua strategiaa ja tarjoamme työkalut asiakaskokemuksen analytiikkaan.

Arjen toimintamallit

Toimintamallit varmistavat tavoitellun asiakaskokemuksen toteutumisen arjessa. Asiakaskeskeisiä toimintamalleja ovat esimerkiksi asiakaslupaukset, ja closing the loop -malli asiakaspalautteen hyödyntämiseksi. Muutamme arkea osallistavan palvelumuotoilun menetelmillä.

Osaamisen kehittäminen

Asiakaskokemus on kulttuurin ja kyvykkyyksien rakentamista ja muuttamista. Arvioimme asiakaskokemuksen osaamisen nykytilan ja tunnistamme kehitystarpeet. Tarjoamme Asiakaskokemuksen Akatemia -brändimme alla online -koulutuksia asiakaskokemuksen eri osa-alueista. Lisäksi tarjoamme räätälöityjä koulutuksia ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Asiakaskokemuksen akatemia

Verkkokoulutukset, tapahtumat ja webinaarit

Missiomme

Todellista arvoa asiakkaille

Tarvitsitte sitten johdon haastajaa, yksittäisen kipupisteen ratkaisijaa tai pidempiaikaista kehityskumppania, kokeneet asiantuntijamme auttavat kehitystarpeen arvioinnissa ja toimintatavan valinnassa. Me uskomme, että erinomainen asiakaskokemus on keino erottautua ja menestyä. Suomi tarvitsee enemmän yrityksiä, jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa asiakkaidensa puolesta!

Asiakaslupauksemme

Lupaamme, että asiakaskokemus ei jää vain sanoiksi strategiaan.

Lupaamme tehdä asiakaskokemuksen kehittämisestä konkreettista ja innostavaa.

Lupaamme, että tiimissäsi on alan parhaat osaajat.

 

Oppaat

Perehdytystä asiakaskokemuksen teemoihin

Tutustu asiakaskokemuksen teemoihin ilmaiseksi ladattavien pikaoppaittemme sekä perustajamme Kari Korkiakosken kirjojen avulla.

Asiakaskokemuksen nykytila 2023
Lataa
Asiakaskokemuksen muutosjohtaminen
Lataa
Asiakaskokemuksen nykytila 2022
Lataa
Strategic Customer Experience Management
Lataa
Asiakaskokemuksen analytiikka
Lataa
Suosittelun johtaminen
Lataa

Kirjat

Tukea asiakasajattelun juurruttamiseen

Huomisen asiakas
Tilaa
Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus
Tilaa
Asiakkaan aikakausi
Tilaa
Ylivoimainen asiakaskokemus
Tilaa

Olemme Futurelab Experience, alan tuoreinta tutkimusta ja terävintä tekniikkaa hyödyntävä asiakaskokemuskumppani. Asiantuntija-apuumme luottavat Suomen johtavat yritykset.

Näin meistä sanotaan

Asiakascaset

 • Pitkäjänteistä mittaamisen kehittämistä kumppanuusmallilla

  Lähtökohta

  Helsingin tavoitteena on olla ”maailman toimivin kaupunki”, mikä tarkoittaa myös asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisyyden kehittämistä. Kaupunginkansliassa tavoitetta on tuettu systemaattisella osaamisen ja asiakaskokemuksen mittaamisen kehittämisellä, jossa Futurelab on toiminut kumppanina vuodesta 2019 lähtien.

  Ratkaisu ja tulokset

  Futurelab on sparrannut kaupunginkansliaa asiakaskokemuksen tavoitteiden asettamisessa, kouluttanut tiimejä asiakaskokemuksen perusteista sekä ennen kaikkea ollut kumppanina suunnittelemassa kaupunginkanslian uutta asiakaskokemuksen mittausmallia. Suunnittelu aloitettiin määrittelemällä kaupungin strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat avainmittarit. 

Kaupunginkanslian kehittää asiakaskokemusta mittaustulosten pohjalta yhä kokonaisvaltaisemmin.

  "Futurelabin ansiosta olemme päässeet asiakastyytyväisyyden mittaamisessa eteenpäin ja oppineet lisää asiakaskokemuksesta. Hyvin valmistellut tilaisuudet ja materiaalit ovat auttaneet työskentelyä."

 • Kumppanuudesta vetoapua asiakaskeskeisyyteen

  Lähtökohta

  Oriolan tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta ja erinomainen asiakaskokemus on asetettu yrityksen strategian yhdeksi painopistealueeksi. Tavoitteensa tueksi Oriola käynnisti asiakaskokemuksen kehitysohjelman vuoden 2018 lopulla.

  Ratkaisu ja tulokset

  Futurelab on toiminut Oriolan asiakaskokemuksen kehitysohjelmassa projektitiimin kumppanina ja aktiivisena tukena sekä asiakaskokemuksen kehitys- että toimeenpanovaiheissa vuodesta 2019 lähtien. Yhteistyön aikana on muun muassa määritetty asiakaskokemuksen visio ja strategia, tunnistettu ja kuvattu asiakaspolut sekä määritetty ja jalkautettu asiakaspalautteen hyödyntämismalli. Yhdessä henkilöstöhallinnon ja viestinnän kanssa olemme tukeneet asiakaskeskeisen kulttuurin, osaamisen ja asiakaslähtöisen viestinnän kehittymistä koko organisaatiossa.

  "Systemaattinen asiakaskokemuksen kehitystyö näkyy tuloksissa, muun muassa parantuneessa asiakaspalautteessa ja spontaaneissa kiitoksissa joita olemme saaneet asiakkailtamme. Asiakaskokemuksen kehittämisen tavoitteet on ymmärretty organisaatiossamme hyvin ja asiakaslähtöinen ajattelu on lisääntynyt uuden tekemisen myötä."

 • Osallistavalla palvelumuotoilulla uudenlaista osaamista organisaatioon

  Lähtökohta

  Vaasan Sähkö halusi kehittää uudenlaisia sähköautojen latauspalveluita asiakasymmärrykseen perustuen. Samalla haluttiin oppia lisää palvelumuotoilun menetelmistä.

  Ratkaisu ja tulokset

  Vaasan Sähkön henkilöstöstä muodostettiin viisihenkinen projektitiimi. Tiimi kävi läpi tiiviin palvelumuotoilukoulutuksen, ideoi ja valitsi kehitysaihiot, jotka työstettiin prototyypeiksi. Sekä asiakkaat että organisaatio pääsivät antamaan palautetta prototyypeista. Projektin tuloksena syntyi kaksi uutta palvelua ja palveluprosessia.

  "Futurelab toi uusia näkökulmia ja uskalsi haastaa meitä. Projekti oli onnistunut, ja osallistavan palvelumuotoilun tavoite saavutettiin. Tulemme hyödyntämään oppimiamme menetelmiä myös jatkossa."

 • Workshopilla avainhenkilöt mukaan kokemuksen kehittämiseen

  Lähtökohta

  Fazer Services tuottaa Fazer-konsernin yhtiölle tukipalveluita. Vuoden 2019 aikana Fazer toteutti merkittäviä yrityskauppoja, minkä vuoksi Fazer Services halusi osallistaa yrityksen avainhenkilöt asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämiseen strategian tavoitteiden mukaisesti.

  Ratkaisu ja tulokset

  
Futurelab suunnitteli ja toteutti workshop-päivän, jossa edellä mainittuja teemoja käytiin yhdessä läpi. Workshopia pohjustivat asiakaskokemuksen johtamisen nykytilaa kartoittava Futurelab360-kysely sekä kaksi Futurelabin tilaisuutta varten tuottamaa videota, jotka lähetettiin osallistujille katsottavaksi ennen workshopia. Sen lisäksi, että osallistujat lisäsivät ymmärrystään päivän teemoista, he työstivät kuudessa pienryhmässä kahta etukäteen valittua projektia asiakas- ja henkilöstökokemuksen näkökulmasta. Näin saatiin myös vahva käytännön näkökulma mukaan päivän sisältöön.

  "Vuoden paras workshop!"

 • Tavoitteiden kiteytys johti uuteen strategiaan

  Lähtökohta

  Saarioinen tarvitsi Futurelabin apua kiteyttämään asiakaskokemuksen tavoitteita ja strategiaa sekä B2B- että B2C-liiketoiminnassaan. 


  Ratkaisu ja tulokset

  Työ eteni useiden workshopien kautta ja konkretisoitui asiakaspolkujen kuvaamisen kautta asiakaslupauksiksi. Työ johti osaltaan myös Saarioisen uuteen strategiaan, jossa asiakaskokemus nousi entistä keskeisempään rooliin sekä tehtäväkuvien ja -nimikkeiden muutokseen.

Asiakkaitamme

Ajankohtaista

Uutiset

Kari Korkiakoski on puhumassa 6.10.2022 pidettävässä eCommerce Day 2022 -tapahtumassa. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Kari Korkiakoski on puhumassa 14-15.6.2022 järjestettävässä Rakennuttaminen 2022 -tapahtumassa. Aiheena on ”Asiakaskokemus – kilpailuetua rakentamassa”.

Lue lisää

Futurelab Finland ja suomalainen tekoälyyn perustuva asiakaskokemuksen mittaus- ja kehitysalusta Lumoa ovat sopineet yhteistyöstä. Yhteistyön myötä Futurelab Finlandin asiakasprojekteissa voidaan tehokkaasti hyödyntää Lumoan alustaa kehityskohteiden tunnistamisessa ja systemaattisen kehittämisen tukena.

Lue lisää

Kari Korkiakoski on mukana Kauppakamarin järjestämässä perinteikkäässä Talous  ja Vero -laivaseminaarissa 27.10.2021. Hän on puhumassa aiheesta ”Taloushallinto mukana rakentamassa ylivoimasta asiakaskokemusta”.

Futurelabin Viljami Hoffrén mukana Mission Zero Footprintin virtuaalityöpajassa herättelemässä osallistujia pohtimaan kuinka ravintola-alalla asiakaskohtaamisista päästään pysyvimpiin asiakassuhteisiin.

Twiitit

Unable to load Tweets


Unable to load Tweets


Unable to load Tweets

Tutustu asiantuntijoihimme

Kari Korkiakoski on Suomen johtava asiakaskokemuksen asiantuntija ja puolestapuhuja. Kari perusti Futurelab Finlandin 2010, jolloin hän myös suoritti Net Promoter Score -koulutuksen. Vuonna 2019 ilmestyi Karin kirja Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus, jossa yhdistyi kaksi ajankohtaista teemaa. Yhdessä Belinda Gerdtin kanssa hän on kirjoittanut 2016 ilmestyneen Ylivoimainen asiakaskokemus -kirjan. Lisäksi hän on kirjoittanut Janne Löytänän kanssa vuonna 2014 ilmestyneen Asiakkaan aikakausi -kirjan. Kari käy säännöllisesti puhumassa ja kouluttamassa asiakaskokemukseen, johtamiseen ja digitalisaatioon liittyvissä tilaisuuksissa.

Kari Korkiakoski

Toimitusjohtaja, Partner Puh. +358 50 516 9551 kari.korkiakoski@futurelab.fi

Pasilla on pitkä kokemus johtoryhmätyöskentelystä sekä markkinointi- ja myyntijohdon tehtävistä niin suuryrityksistä kuin pk-sektoriltakin, joten asiakaskokemuksen kehittämisen lainalaisuudet ovat tuttuja useista toimintaympäristöistä. Toimialoista tutuimpia ovat teleoperaattorit, media-ala sekä erikoistavarakauppa kanta-asiakasohjelmineen. Pasi tuntee hyvin myös analytiikan, tekoälyn ja asiakkuuksien johtamisen välineistön sekä niiden tarjoamat mahdollisuudet asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Pasi Brusi

Seniorikonsultti, Partner Puh. +358 40 594 6621 pasi.brusi@futurelab.fi

Villellä on laaja-alainen kokemus erilaisista vähittäiskaupan tulosyksiköiden kehittämis-, koulutus- ja esimiestehtävistä. Monipuoliset työtehtävät ovat auttaneet ymmärtämään syvällisesti globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä sekä strategiatyössä. Opintojensa aikana Ville innostui uudella tavalla asiakaskokemuksesta, erityisesti hospitality-alalla. Sokos Hotels-ketjulle tehdyssä Pro gradu -tutkielmassa hän tutki digitalisaation vaikutuksia hotellien asiakaskokemukseen. Jatko-opinnot Yhdysvalloissa antoivat mahdollisuuden syventyä alaan paremmin muun muassa Hiltonin kanssa tehdyn yhteistyön avulla.

Ville Henttonen

Konsultti Puh. +358 44 313 0330 ville.henttonen@futurelab.fi

Ota yhteyttä

Luodaan yrityksesi asiakaskokemuksesta yhdessä menestystarina. Tarvitsit sitten kokonaisvaltaista kumppanuutta, konkreettisia työkaluja tai konsulttikeikkaa, älä epäröi ottaa yhteyttä.